Asumispalvelut

TYÖTERAPISEN YHDISTYKSEN ASUMISPALVELUT

INKILÄNKOTI

PITKÄAIKAISTA ASUMISTA

INKILÄNKOTI

SAVONKOTI

TUKIASUMISTA VARKAUDESSA

INKILÄNKOTI

Patakukkulan palvelukeskus

Asumisen tukea kuopiolaisille

Kotirinne

Turvallista asumista ja elämänhallintaa

INKILÄNKOTI

Ainonkoti

Kuntouttavaa asumista nuorelle

INKILÄNKOTI

Muuntaja

Kuntouttavaa asumista nuorelle

INKILÄNKOTI

Tukiasumista Inkilänkodilla

Inkilänkoti sijaitsee alle kahden kilometrin päässä Kuopion torilta. Inkilänkodissa voi asua myös silloin, kun sairastuminen on vaikuttanut liikkumiseen, sillä tiloissa on huomioitu esteettömyys. Asukkaiden käytössä on invalidimitoitetut saunatilat ja tarvittaessa ohjaajat auttavat sekä tukevat omaehtoisen liikkumisen lisäämisessä.

Rakennuksessa on oma ravintola Artturo ja päivätoimintatiloja, kuten esimerkiksi kuntosali ja biljarditila, jotka on varta vasten rakennettu asukkaiden käyttöön.

Asuminen

Inkilänkodin asumispalvelut on suunnattu täysi-ikäisille henkilöille, jotka tarvitsevat turvallisen, päihteettömän asumisyhteisön elämänhallintataitojensa vahvistamiseen. Inkilänkotiin voi hakea asumaan, jos elämäntilanteessa on vaikeuksia mielenterveys-
ja/tai päihdehistorian vuoksi, eikä asuminen ole näiden vuoksi sujunut. Inkilänkoti antaa mahdollisuuden asua itsenäisesti yksilöllisesti sovituin tukitoimin omissa parvekkeellisissa yksiöissä. Inkilänkodilla saat tarvitessasi vaatehuollon ja asunnon siivouksen sekä valvotun lääkehoidon.

Asumispalvelut on porrastettu tukiasumiseen, palveluasumiseen sekä tehostettuun palveluasumiseen. Tuen tarve kartoitetaan yksilöllisesti ja asukkaan voinnin kohentuessa sekä kuntoutuessa palvelujen määrää täsmennetään tilanteen mukaisesti.

Tukiasuminen

Inkilänkodin tukiasuminen on avohoitoa ja verrattavissa kotona asumiseen. Kuten kotonakin, asumispalveluissa korostuu asukkaan itsemääräämisoikeus. Kodinomaisuus merkitsee meillä arjessa yhdessä oloa, päivittäistä osallistumista ja ajanvietettä sekä ilmapiiriä, jossa voit kokea olosi turvalliseksi. Asukkaan toimintakykyä tuetaan suunnitelmallisesti eri keinoin ja turvataan mahdollisuus viettää hyvää, aktiivista arkipäivää. Tukiasuminen huomioi asukkaan omat kyvyt ja mahdollisuudet niin sosiaalisesti, psyykkisesti kuin fyysisestikin.

INKILÄNKOTI

PITKÄAIKAISTA ASUMISTA

Inkilänkoti
Lataa esite tästä!


Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen

Palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen sisältyy yhteistyö viranomaisten ja hoitotahojen kanssa, voinnin seuranta ja lääkehoidon järjestäminen sekä seuranta, asiapapereiden laadinnassa ja täyttämisessä avustaminen, päivittäisessä puhtaanapidossa, pyykkihuollossa ja hygieniassa ohjaaminen tai auttaminen, turvallisuudesta ja asuinympäristöstä huolehtiminen. Tehostetussa palveluasumisessa hoitohenkilökunta seuraa asukkaan vointia säännöllisesti myös yöaikaan.

Henkilöstö ja osaaminen

Inkilänkodilla henkilökunta on läsnä ympäri vuorokauden. Tehostettua palveluasumista varten Inkilänkodilla tehdään yövuoroa, jolla varmistetaan asukkaan voinnin seuranta ja turvallisuus ympäri vuorokauden. Ohjaajilla on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus sekä kokemusta mielenterveys- ja päihdeongelmien myötä syntyneistä vaikeuksista, joista voi selviytyä yhteisöllisin ja yksilöllisin keinoin. Omaohjaaja kartoittaa tukiasukkaan palveluntarpeen, seuraa voimavaroja ja jaksamista sekä tekee yhdessä asukkaan kanssa tavoitteet kuntoutumissuunnitelman avulla.

Ohjaajat ovat asukkaan tukena hoitoneuvotteluissa sekä muissa yhteistyö- ja verkostopalavereissa. Sairaanhoitaja on paikalla arkipäivisin. Henkilökuntaan kuuluvat myös Inkilänkodin siistijät sekä keittiöhenkilökunta.

Inkilänkodille hakeminen

Hakeminen alkaa ottamalla yhteyttä Inkilänkodin ohjaajiin ja sopimalla tutustumiskäynnistä. Asukasvalinnat tehdään Kuopion kaupungin Erityisasumispalveluiden työryhmässä.

Yhteystiedot:

Inkiläntie 2 CH, 70340 KUOPIO
p. 040 822 6563
inkilankoti[at]tyoterapinen.net
Lounasravintola Artturo

Vastuuhenkilö Sanna Tuononen p. 050 591 0311
sanna.tuononen[at]tyoterapinen.net

Yhdysohjaaja Marjo Reijonen p. 044 0944 121
marjo.reijonen[at]tyoterapinen.net

Ohjaajat p. 040 822 6563
inkilankoti[at]tyoterapinen.net

Toiminta-ajatus ja kohderyhmä

Patakukkulan palvelukeskus tarjoaa päihteetöntä asumista. Patakukkulan palvelukeskuksen asumisyksikön palvelut on suunnattu 18 vuotta täyttäneille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Kuntoutujat ovat motivoituneita elämänmuutokseen ja sitoutuvat yhteisön toimintaan ja sääntöihin

Kuntoutujaa tuetaan, ohjataan ja neuvotaan päivittäisissä toiminnoissa sekä kannustetaan omatoimisuuteen. Tavoitteet kuntoutumiseen asettaa asukas itse. Keskeinen tavoite asukkailla on päihteetön elämänhallinta. Tavoitteen saavuttamiseksi asukkailla on mahdollisuus osallistua erilaisiin ryhmätoimintoihin ja saada ohjaajilta yksilöllistä keskusteluapua ja tukea.

Ohjaajat ovat tukena taloudelliseen tilanteeseen liittyvien solmukohtien selvittämisessä, asumisasioiden järjestelemisessä sekä tuki- ja palveluverkoston käyttöön liittyvissä asioissa.

Tilat ja palvelujen moniportaisuus
Asumispäivystys

Patakukkulan palvelukeskuksen yhteydessä toimiva asumispäivystys on avoinna klo 21.00 – 07.30. Asumispäivystys palvelee kuopiolaisia asunnottomia ja tilapäisesti yösijaa tarvitsevia täysi-ikäisiä henkilöitä. Yöpymään voi tulla myös päihtyneenä. Päivystyksessä huolehditaan perustarpeista kuten levosta ja turvallisuudesta eikä palveluun tarvita erillistä maksusitoumusta. Asumispäivystyksestä asiakkaita ohjataan tuen piiriin. Asumispäivystys tekee tiivistä yhteistyötä Kuopion kaupungin sosiaalitoimen Erityisryhmien asumispalveluiden kanssa.

Kartoitusjakso

Asuminen alkaa kartoitusjaksolla, jonka aikana kartoitetaan elämäntilanne, tehdään kuntoutussuunnitelma ja asetetaan tavoitteet asumiselle. Kartoitusjakson aikana arvioidaan myös sitä, hyötyykö asukas Patakukkulan palvelukeskuksen tarjoamasta tuesta vai olisiko jokin toinen tukimuoto parempi elämänhallinnan palauttamiseen. Kartoitusasuntoja on seitsemän ja ne sijaitsevat Patakukkulan palvelukeskuksen päärakennuksessa. Kartoitusasuminen on pääasiallisesti lyhytaikaista asumista.

Patakukkulan palvelukeskus

Asumisen tukea kuopiolaisille

Inkilänkoti
Lataa esite tästä!


Asuminen

Onnistuneen kartoitusjakson jälkeen kuntoutujalla on mahdollisuus siirtyä itsenäisempään asumiseen pihapiirissä oleviin rivitaloasuntoihin, joita on 14 vanhaa ja 20 uutta asuntoa. Päärakennuksessa on päivätoimintatilat, jossa on mahdollisuus vaikkapa biljardin pelaamiseen ja television katseluun. Päätalolla on myös pyykkitupa, jota asukkailla on mahdollisuus käyttää. Lisäksi asukkailla on mahdollisuus ohjatusti käyttää Inkilänkodilla sijaitsevia peli- ja kuntosalitiloja.

Asumisen päätavoite on löytää elämänhallinta niin, että asukas pystyy siirtymään kevyemmän tuen piiriin tai omaan asuntoon. Jokaisen asukkaan asumispolku suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä asukkaan ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Henkilöstö ja osaaminen

Patakukkulan palvelukeskuksella on koulutettu henkilökunta käytettävissä ympäri vuorokauden. Heillä on sosiaali- ja/tai terveydenhuollon koulutus sekä laaja -alaista kokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä.
Patakukkulalle voi hakeutua ottamalla yhteyttä suoraan Patakukkulan palvelukeskuksen ohjaajiin ja sopimalla tutustumiskäynnistä tai olemalla yhteydessä Erityisasumispalveluiden kanssa. Asukasvalinnat tehdään Kuopion kaupungin Erityisasumispalveluihin työryhmässä.

Pyynpolku 10, 70340 KUOPIO
Puh. 040 822 8633
patakukkula[at]tyoterapinen.net

Vastuuhenkilö Tiina Komulainen p. 044 271 4759
tiina.komulainen[at]tyoterapinen.net

Yhdysohjaaja Tanja Miettinen p. 040 822 8633
tanja.miettinen[at]tyoterapinen.net

Ohjaajat p. 040 822 8633
patakukkula[at]tyoterapinen.net

Tuettua ja turvallista asumista – omassa kodissa

Kotirinne valmistui vuonna 2013 Kuopion Inkilänmäelle vastaamaan pitkäaikaisasunnottomien asumistarpeita. Kotirinteen asumispalvelut on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat turvallisen asumisympäristön elämänhallintataitojensa vahvistamiseen. Kotirinne antaa mahdollisuuden asua itsenäisesti sopivin tukitoimin. Rakennusvaiheessa on kiinnitetty erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja asumisviihtyvyyteen. Kerrostalossa on 45 asuntoa, joista 40 kaksiota ja 5 yksiötä. Viihtyisissä ja esteettömissä asunnoissa on lasitetut parvekkeet sekä huoneistokohtaiset vesi- ja sähkömittarit. Yhteisissä tiloissa pohjakerroksessa sijaitsevat saunat, pyykkitupa ja kerhohuone.

Asuminen on tukiasumista. Haku asumiseen tapahtuu Kuopion sosiaalitoimen Erityisasumispalveluiden kautta. Tukea tarjotaan Oma koti ensin –periaatteella. Oma koti Kotirinteellä luo perustan turvalliseen ja rauhalliseen asumiseen, jonka ympärille rakennetaan yksilöllinen, tarpeenmukainen tuki. Tukea ja ohjausta saa mm. päihteettömyyden tukemiseen, siivoukseen, terveydentilan seurantaan ja arviointiin, lääkehoitoon, talouden ylläpitoon, opinto- ja työasioihin sekä asumisongelmien syiden selvittämiseen. Teemme paljon yhteistyötä eri verkostojen kanssa.

Ryhmätoimintaa tarjoamme paljon, asukkaiden toiveet huomioiden. Yhdessä käymme mm. keilaamassa, yhdistyksen kesäpaikassa Hietarannassa, retkillä ja marjassa. Joka-aamuisissa yhteisissä aamupalavereissa suunnitellaan päivän ohjelmaa.

Kotirinne

Turvallista asumista ja elämänhallintaa

kotirinne

kotirinne
kotirinne

Lataa esite tästä!


Kotirinteellä työskentelee vastaava ohjaaja ja neljä ohjaajaa. Ohjaajilla on sosiaali- ja/ tai terveydenhuollon koulutus sekä kokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Ohjaajat ovat paikalla arkisin klo 8 – 21 ja viikonloppuisin 8 – 18.

Yhteystiedot:

Inkiläntie 2 K, 70340 Kuopio

Vastuuhenkilö Tapani Taskinen p. 050 441 7926
tapani.taskinen[at]tyoterapinen.net

Yhdysohjaaja Päivi Tiimonen p. 050 441 7846
paivi.tiimonen[at]tyoterapinen.net

Ohjaajat p. 050 441 7846
kotirinne[at]tyoterapinen.net

Tavoitteenamme on elämänilon löytäminen
ja hyvän tulevaisuuden rakentaminen.

Toiminta-ajatus ja kohderyhmä

Ainonkodin kuntouttava asumisyksikkö on tarkoitettu itsenäistymisvaiheessa oleville täysi-ikäisille nuorille mielenterveyskuntoutujille sekä lastensuojelun jälkihuollossa oleville.

Ainonkoti toimii usein väliportaana (laitos)hoitojakson ja itsenäisen asumisen välillä. Tarjoamme puitteet turvalliseen asumiseen ja kuntoutumiseen. Meillä nuori elää nuoren aikuisen elämää, tekee tulevaisuuden suunnitelmia ja saa apua niiden toteuttamiseen.

Palvelut

Kartoitamme nuoren tilannetta, seuraamme voimavaroja ja jaksamista. Yhdessä nuoren itsensä sekä mahdollisen hoitotahon kanssa asetamme kuntoutumistavoitteet, joiden mukaan lähdemme arkea rakentamaan. Ohjaamme nuoria voimavarojen ja toimintakyvyn mukaisiin päivätoimintoihin sekä ammatillisen kuntoutuksen piiriin.

Osallistumme nuoren hoitoneuvotteluihin sekä muihin yhteistyö- ja verkostopalavereihin. Yhteistyö verkostojen kanssa on tärkeää, jotta nuoren tukijoukot kulkevat kaikki kohti samaa tavoitetta.

Tuemme nuorta itsenäistymisprosessissa, ohjaamme ja neuvomme asumiseen ja elämiseen liittyvissä toiminnoissa sekä oman verkoston käytössä.

Ainonkoti

Kuntouttavaa asumista nuorelle

kotirinne

kotirinne
kotirinne

Lataa esite tästä!


ainonkodin esite

Tilat

Ainonkoti sijaitsee Kuopiossa, Saarijärven kaupunginosassa. Talossa on 8 asuntoa sekä yhteisiä tiloja.

Ohjaajat

Ainonkodilla ohjaajat ovat paikalla arkisin pääsääntöisesti 8- 16. Ohjaajilla on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus.

Hakeminen

Meille hakeminen on helppoa. Tutustumiskäynnin voi sopia soittamalla tai sähköpostitse. Tutustumiskäynnin tarkoituksena on tutustuminen puolin ja toisin. Tutustumiskäynnillä nuori saa mukaansa hakemuksen, jonka liitteeksi on hyvä liittää mahdollisen hoitotahon lausunto voinnista ja tuen tarpeesta. Asukasvalinnat tehdään yhdessä ohjaajien ja maksajatahon kanssa.

Yhteystiedot:

Kullervonkatu 18 B, 70500 KUOPIO

Ohjaajat p. 040 580 2408
ainonkoti[at]tyoterapinen.net

**
MÄNNISTÖN AIMU VUONNA 2020 – Kuntouttavaa asumista nuorille aikuisille

Työterapinen yhdistys avaa uuden palveluasumisen yksikön Kuopion Männistöön vuonna 2020. Männistön Aimu, pienkerrostalo on rakenteilla ja se tulee kattamaan 14 huoneistoa sekä yhteisiä tiloja, johon jo 20 vuotta toiminut Ainonkoti sekä 14 vuotta toiminnassa ollut Muuntaja siirtyvät jatkamaan toimintaansa. Toiminta siirtyy uusiin tiloihin heti rakennuksen valmistuttua, arvioitu valmistumisaika 31.12.2019.

Asukaspaikkatiedustelut p. 040 580 2408.
Muut tiedustelut rakentamisen aikana Henna Haatainen p. 040 841 6572.

METSOLA
Vuoden 2020 alusta on yhdistyksellä tarkoitus käynnistää uutta yhteisöllisen tukiasumisen toimintaa Metsolassa, nykyisen Ainonkodin tiloissa.
Lisätietoja antaa Henna Haatainen p. 040 841 6572.

Tavoitteenamme on elämänilon löytäminen
ja hyvän tulevaisuuden rakentaminen.

Toiminta-ajatus ja kohderyhmä

Muuntajan kuntouttava asumisyksikkö on tarkoitettu itsenäistymisvaiheessa oleville täysi-ikäisille nuorille mielenterveyskuntoutujille sekä lastensuojelun jälkihuollossa oleville.

Muuntaja toimii usein väliportaana (laitos)hoitojakson ja itsenäisen asumisen välillä. Tarjoamme puitteet turvalliseen asumiseen ja kuntoutumiseen. Meillä nuori elää nuoren aikuisen elämää, tekee tulevaisuuden suunnitelmia ja saa apua niiden toteuttamiseen.

Palvelut

Kartoitamme nuoren tilannetta, seuraamme voimavaroja ja jaksamista. Yhdessä nuoren itsensä sekä mahdollisen hoitotahon kanssa asetamme kuntoutumistavoitteet, joiden mukaan lähdemme arkea rakentamaan. Ohjaamme nuoria voimavarojen ja toimintakyvyn mukaisiin päivätoimintoihin sekä ammatillisen kuntoutuksen piiriin.

Osallistumme nuoren hoitoneuvotteluihin sekä muihin yhteistyö- ja verkostopalavereihin. Yhteistyö verkostojen kanssa on tärkeää, jotta nuoren tukijoukot kulkevat kaikki kohti samaa tavoitetta.

Tuemme nuorta itsenäistymisprosessissa, ohjaamme ja neuvomme asumiseen ja elämiseen liittyvissä toiminnoissa sekä oman verkoston käytössä.

Muuntaja

Kuntouttavaa asumista nuorelle

kotirinne

kotirinne
kotirinne

Lataa esite tästä!


Tilat

Muuntaja sijaitsee Kuopiossa, Inkilänmäen kaupunginosassa. Muuntajassa on 7 asuntoa sekä yhteisiä tiloja.

Ohjaajat

Muuntajalla ohjaajat ovat paikalla arkisin 7.30- 19 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä 8- 18.

Ohjaajilla on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus sekä paljon kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä.

Hakeminen

Meille hakeminen on helppoa. Tutustumiskäynnin voi sopia soittamalla tai sähköpostitse. Tutustumiskäynnin tarkoituksena on tutustuminen puolin ja toisin. Tutustumiskäynnillä nuori saa mukaansa hakemuksen, jonka liitteeksi on hyvä liittää mahdollisen hoitotahon lausunto voinnista ja tuen tarpeesta. Asukasvalinnat tehdään yhdessä ohjaajien ja maksajatahon kanssa.

Yhteystiedot:

Inkiläntie 2 CG 73, 70340 KUOPIO

Ohjaajat p. 040 580 2409
muuntaja[at]tyoterapinen.net

**
MÄNNISTÖN AIMU VUONNA 2020 – Kuntouttavaa asumista nuorille aikuisille

Työterapinen yhdistys avaa uuden palveluasumisen yksikön Kuopion Männistöön vuonna 2020. Männistön Aimu, pienkerrostalo on rakenteilla ja se tulee kattamaan 14 huoneistoa sekä yhteisiä tiloja, johon jo 20 vuotta toiminut Ainonkoti sekä 14 vuotta toiminnassa ollut Muuntaja siirtyvät jatkamaan toimintaansa. Toiminta siirtyy uusiin tiloihin heti rakennuksen valmistuttua, arvioitu valmistumisaika 31.12.2019. Asukaspaikkatiedustelut p. 040 580 2408. Muut tiedustelut rakentamisen aikana Henna Haatainen p. 040 841 6572.

METSOLA
Vuoden 2020 alusta on yhdistyksellä tarkoitus käynnistää uutta yhteisöllisen tukiasumisen toimintaa Metsolassa, nykyisen Ainonkodin tiloissa. Lisätietoja antaa Henna Haatainen p. 040 841 6572.

Tukiasumista Savonkodilla Varkaudessa

Savonkodin tukiasumisen asumisyksikkö aloitti toimintansa 1.9.2018 Varkaudessa Savontiellä. Savonkodilla on kaikkiaan 20 tukiasumisen paikkaa, joista kaksi on tarkoitettu kartoitusasumiseen. Savonkoti tarjoaa turvallisen ja viihtyisän ympäristön kuntoutumiseen henkilökunnan sekä yhteisön tuella. Savonkodissa on kaikille avointa päivätoimintaa, joka mahdollistaa vertaistuen saamisen.

Tukiasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea arjenhallinnassa elämän eri osa-alueilla ennen itsenäiseen asumiseen siirtymistä. Kohderyhmänä ovat täysi-ikäiset itsenäiseen elämiseen pyrkivät kuntoutujat.

Jokaiselle asiakkaalle tehdään vuokrasopimus ja asiakkaan kanssa hoidetaan yhdessä muuttamiseen liittyvät asiat. Asiakkaalle laaditaan kuntoutussuunnitelma yhteistyössä asiakkaan kanssa. Suunnitelman toteutumista arvioidaan 3-6 kuukauden välein ja tilanteen muuttuessa.

Tukiasuminen

Tukiasuminen Savonkodissa sisältää jokaiselle asukkaalle:
-kuntoutussuunnitelma
-asumisrauha
-fyysisen ja psyykkisen voinnin seuranta
-arjenhallinnan harjoittelua
-mahdollisuuden osallistua päivä- ja ryhmätoimintaan
-ohjausta yhteydenpidossa viranomaisiin ja lähiverkostoon

Palvelut

Yksilöllinen kuntoutussuunnitelma arvioidaan 3-6 kk välein
Omaohjaajatyöskentely
Hygieniaohjaus
Siivous- ja pyykkihuollon ohjaus
Asiointiapu
Fyysisen ja psyykkisen voinnin seuranta ja arviointi
Verkostotyö
Päihteettömyyteen tukeminen
Ravitsemusohjaus
Ryhmä- ja viriketoiminta
Taloudellinen ohjaus
Kunnon ylläpitäminen ja tukeminen

Savonkoti

Asumisen tukea Varkaudessa

savonkoti

savonkoti
kotirinne

Kartoitusasuminen

Kartoitusasunnot:
-sairaalasta kotiutumisen jälkeen
-laitoskuntoutuksen jälkeen
-katkonjatko
-intervallijakso
-asunnottomuus
-laitoskuntoutuksen sijaan
-eläkeasioiden vuoksi
→ 1 vrk – 2 kk

Henkilöstö ja osaaminen

Savonkodilla on henkilökunta paikalla arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin ja pyhien aikana 10-20.
Ohjaajilla on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus sekä kokemusta mielenterveys- ja päihdeongelmien myötä syntyneistä vaikeuksista, joista voi selviytyä yhteisöllisin ja
yksilöllisin keinon.
Omaohjaaja kartoittaa tukiasukkaan palveluntarpeen, seuraa voimavaroja ja jaksamista sekä tekee yhdessä asiakkaan kanssa kuntoutussuunnitelman.

Hakeminen

Savonkotiin asukkaat valitsee Varkauden kaupungin sosiaalitoimi yhdessä verkoston kanssa. Lisätietoja tästä Savonkodin vastaavalta p.0407790160.

Yhteystiedot:

Savontie 68, 78300 VARKAUS

Vastuuhenkilö Katja Saraketo, p. 040 779 0160
katja.saraketo[at]tyoterapinen.net

Ohjaajat p. 040 751 2200
savonkoti[at]tyoterapinen.net